…Každý rok je výroční koncert, pokaždé v jiném stylu (loni byl karibik – místo kostýmů různé plavky, letos se neví, až podle toho kdo bude zrovna ve vládě)… Máňu zlobí umělecký nepořádek, rozhodla se tentokrát naplánovat výroční koncert pořádně: logický rámec (logframe matrix) a pak z něj plán v MS Projectu. Odpovědi v dokonavém vidu…. Třetí otázkou bylo: „Jaké 3 měřitelné výstupy, za něž nese sbor zodpovědnost, naplní výšestanovený účel?“ Ukázalo se, že je to repertoár, kvalita provedení a kostýmy…Zkuste výroční koncert zorganizovat!

Uvidíte, že to není žádná legrace. Zadání je zde:koncert

koncert