Norimberský trychtýř

Norimberský trychtýř byl vynalezen k řešení otázky:  “Jak mám udělat zkoušku, aniž bych se učil“?

Mám pro vás špatnou zprávu.

Norimberský trychtýř se ztratil. Z vyprávění víme, že pro každého studenta byl jiný trychtýř, minimálně 4 typy.

Ano, je to fakt. Každý z nás má jiný přirozený styl učení. Nemá cenu to lámat přes koleno. Hledáme cestu nejmenšího odporu.

K nalezení správné cesty pomáhá slavný Honey – Mumfordův test stylů učení. Najdete ho v každé lepší metodice vzdělávání dospělých.

Test vyplňte zaškrtáváním. Výsledky pak zaneste do grafu. Pokud máte na některých osách výrazně více bodů, dost to vypovídá o Vaší vyhraněné orientaci k nasávání učiva.

Já mám 17 A, 0 Z, 3 T, 16P. Jak vidíte, moje kurzy jsou přirozeně veselé a hodně zaměřené na praxi a prezentaci.

Pokud jste zkoumatel, tak si kupte Italštinu pro samouky a máte vymalováno. Nejezděte do Italie na brigádu se naučit jazyk mezi lidmi. Až budete v roli lektora, měli byste tento dotazník nechat vyplnit žáky, namalovat si součtový graf. Jestli tam máte samé zkoumatele a teoretiky, nechoďte na ně s cvičeními a případovými studiemi, oni by šíleli!

Dotazník je třeba vytisknout:  Honey_Mumford_80_350323