Už dva roky (od prosince 2020) pracuji na adresáři služeb pro seniory. Custodium.cz už obsahuje 5.405 aktualizovaných záznamů. Zahrnuje všechny typy Domovů pro seniory, Domácí zdravotní péči, pečovatelské služby, půjčovny kompenzačních pomůcek a řadu dalších kontaktů, které se jinak velmi obtížně shánějí. Denně poskytneme informace 400 lidem. Když jsem s tím začínal, zdál se mi konkurenční web s 664 záznamy jako nedostižný výsledek. Práce na jednom záznamu trvá cca hodinu. Teď už jsem asi u cíle, není už z čeho brát. Během té práce mně napadlo, který Domov pro seniory bych si sám vybral, kdyby to bylo teoreticky možné (berou jen místní). Vybral bych si Domov pro seniory Soběsuky.

Hotely používají aktivní marketing, lákají klienty k návštěvě.
Sociální služby jsou pravým opakem. Touží po klidu. Poptávka převyšuje několikanásobně nabídku. Respektive nabídka je nulová. Zveřejňují laxně, jen to povinné, pro registr MPSV. Zveřejněné údaje v registru jsou pak místy neúplné a neaktuální. Údaje (např. adresa služby, telefon) je třeba dohledávat v regionálním tisku, v místních databázích, výročních zprávách a zápisech z jednání zastupitelstev. Některé obce adresy Domů s pečovatelskou službou raději nezveřejňují, např. Obec Komňa. U větších měst jsou Domovy s pečovatelskou službou v jednom chumlu a lze je rozklíčovat jen detektivní prací (Brno, Ostrava, Přerov).

V databázi Custodium jsou služby pro seniory 65 let+. Vysvětluje se tím početní nesoulad mezi Registrem MPSV a Custodiem.

Registr poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1639858392180_1

Domov pro seniory 536 kusů (custodium 576). Největší je Domov pro seniory Pohoda Chválkovice , Švabinského 403 s kapacitou 346 klientů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením 208 (custodium 207). Největší kapacitu 233 klientů má DOZP Slatiňany, Klášterní 795.

Domov se zvláštním režimem 382 (custodium 372). Největší kapacitu 300 kklientů má DZR Brno Židenice, Věstonická 4304.

Denní stacionáře a Centra denních služeb 340 (custodium 197). Největší kapacitu 88 klientů má Modrý Klíč, Praha Kamýk, Smolkova 567.

Týdenní stacionáře 47(custodium 10). Největší kapacitu 27 klientů má Modrý Klíč, Praha Kamýk, Smolkova 567.

Pečovatelská služba 686 (custodium 934).
Odlehčovací služby 340 (custodium 391). Největší kapacitu 93 klientů má Nemocnice Mělník, Fügnerova 715.
Osobní asistence 205 (custodium 251).

Sociální služby, které v Registru poskytovatelů sociálních služeb nejsou:
Dům s pečovatelskou službou 0 (custodium 1 166). Největší je asi 133 bytů Havířov, Podlesí. Většinou se jedná o domy postavené obcí, která pak rozhoduje, komu byt přidělí.

Domácí zdravotní péče 0 (custodium 848). Jedná se většinou o Agentury a OSVČ.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 0 (custodium 453). Jsou to Obchody a různé Domovy, které si tím vylepšují finanční situaci.