Na začátku učení máme pokušení jít příliš rychle. Jsme vzrušeni a toužíme si zabrnkat nějakou dobrou hudbu, a chceme ji hrát teď!

Ale je tady nebezpečí že se to děje příliš rychle. Přesunete se do pokročilejších technik před základními, které nejsou plně vytvořeny. Zopakujte tento proces, a skončíte se skupinou neuronových sítí, které nedělají to, co budete chtít. Výsledkem je frustrace a jediným lékem je začít znovu od nuly. Ale co kdyby tam byl způsob, jak bychom mohli vědět, že cesty jsou v plné formě. Způsob, jak vědět, kdy by to bylo bezpečné posunout nás kupředu na další překážky? Jak se ukázalo, je tento způsob!

Ladičku, nebo ladičku s metronomem?

Ideální je mít ladičku s metronomem… budete toho s sebou méně tahat. Všechno o ladičkách najdete v článku Ladičky. Metronom je k dispozici na mobilu zdarma – vyzkoušený mám Metronome Beats, nebo Mobile Metronome.

Pracuj na nové dovednosti, dokud se nestane automatickou.

V hantýrce neuroscience, kdy dovednost už nepotřebuje naši vědomou mysl pro vykonání, řekl bych, aby se staly „automatické“. To může být experimentálně testováno tím, že práci provádíme, zatímco naše pozornost je přesměrována jinam. Jestli není ve výkonu žádný pokles, pak dovednost splňuje kritéria pro automaticitu. V případě, že výkon klesá, je potřeba pak více cvičení.

Jak mohu, sakra, zjistit, zda je dovednost automatická?

Automacie se testuje tak, že má subjekt provést naučený úkol a současně věnovat pozornost něčemu jinému. Existuje způsob, si tento test udělat sám, bez high-tech vybavení? To si pište, že je!

  1. Abych se naučil hrát na banjo, musím vytvořit vyhrazenou neuronovou síť pro každou z technických složek banjo hraní. To je účel cvičení.
  2. Mozku trvá delší dobu, než si tyto sítě vytvoří. Cílem cvičení není zlepšit se tady a teď, ale poskytnout našemu mozku vstupy, které potřebuje, aby si tyto sítě mohl vytvořit.
  3. Chybou je, když spěcháme na tento proces, kdy přistoupíme k získání nových dovedností před tím než se ty základní zakořenily – před tím, než neuronová síť byla řádně vystavěna.
  4. Můžeme otestovat, zda síť byla řádně vystavěna testováním pro „automatičnosti“. Naučená dovednost je definován jako „automatická“, lze-li ji provádět když je naše vědomá pozornost zaměřena jinam.

Existuje způsob, jak se testovat bez nějakého speciálně navrženého digitálního zařízení? Samozřejmě. Je to metronom, rozptylovač pozornosti.

Je načase, abychom změnili svůj vztah k metronomu. Je to nepostradatelný nástroj v arzenálu učení. Jeho používání může být skutečně velká zábava.

Hrát spolu s metronomem není něco, co přichází přirozeně. Pro většinu lidí, to není úplně jasné, co mají dělat uprostřed toho neustálého klapání. Lidé mají tendenci k dezinterpretaci zpětné vazby, kterou dostanou z metronomu. Zejména v případě, že není pozitivní.

Většina lidí považuje metronom za nástroj pro cvičení časování. Ano, aj. Ale větší – a často opomíjený – účel metronomu je testování automaticity.

Pro úspěšné hraní v synchronizaci s metronomem, je třeba pozorně naslouchat jeho kliknutí a zároveň dělat správné pohyby brnkání.

Jinými slovy, když hrajete s metronomem, budete vykonávat naučené dovednosti (které budete cvičit na banjo ten den), zatímco vaše vědomá mysl je zaměřena na něco jiného (metronom). A jak to udělat úspěšně, musíte provést naučenou dovednost stejně dobře, jako bez metronomu. Jinými slovy, naučená dovednost (vaše hraní) se nesmí zhoršit, i když je vaše pozornost zaměřena jinam.

To je k nezaplacení zpětná vazba. Zde máme jednoduchý, levný nástroj, který je schopen nahlížel do mozku a analyzovat stav našich neuronových sítí. Máme perfektní lakmusový test automaticity.

Bohužel většina lidí neumí interpretovat zpětnou vazbu metronomu. Když věci nejdou tak dobře, řeknou: „Myslím, že hraní s metronomem je k ničemu“, nebo ještě hůř, „Jsem mizerný hráč.“

Ale oba tyto závěry jsou neopodstatněné. Vyplývají ze základního nepochopení, na co je metronom  a proč je užitečný.

Pokud to nejde dobře, znamená to, že dovednost ještě není automatická. Máte-li věnovat svou pozornost pohybu vašich rukou, když metronom klikne, pak je biologicky nemožné hrát v synchronizaci s ním. Cesta prostě není úplně vytvořená.

Otestujte si automaticitu s metronomem.

Můžeme si vytvořit spolehlivou blbovzdornou šablonu na učení čehokoliv:

  1. Cvičte novou věc, dokud to nepůjde snadno, pak
  2. Otestujte si automacititu s nějakým externím časovým nástrojem.

Pokud se vám nepodaří krok 2, stačí se vrátit ke kroku 1 a proces opakovat. Pokud překonáte krok 2, pak se můžete přesunout na další položku ve svém učení, s důvěrou, že jste skutečně vytvořil další cestu. Nyní jste o krok dále při budování svého banjistického mozku.

 Jak se nastavuje metronom?

BPM je zkratkou beats per minute (údery za minutu) a označuje exaktně tempo (rychlost) hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota (quarter note, crotchet). BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu, např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za sekundu. Tedy 15x čtyřčtvťových taktů, nebo 30 x osminkových taktů za minutu.

Je jedno, jestli je 2/4, 3/4 nebo 4/4 takt. Auto jede 100 km/hod nezávisle na počtu sedadel.

Obvykle se ale rychlost skladby popisuje slovně, neboť vlastní vnímání rychlosti není závislé na počtu čtvrťových not za minutu. To záleží na samotné hudbě. Skladba, která obsahuje především čtvrťové noty, může být vnímána jako mnohem pomalejší než jiná skladba, která obsahuje především šestnáctinové noty. BPM rychlost mají ale stejnou.

Larghetto 60 – 66; Andante 76 – 108; Moderato 106 – 120; Allegro 120 – 168; Presto 168 – 200.

BMP používají discjokejové, když chtějí přepnout na jinou písničku stejné rychlosti.

Praktická rychlost?

Expert píše: Ťuknutí metronomu si nastavuji (a vnímám) u rychlých písniček jako kontrabas, to znamená, že hraju ve dvoučtvrtečním taktu (to znamená, že základní banjový roll má osm šestnáctinových not). Tempo bych si nastavoval na cca 120 – 150 (i když jsou blázni a technici, kteří to valí od 160 výše).

„Valčíky“ bych si nastavil cca kolem 130 BPM.

U pomalejších je podle mne lepší vnímat takt jako čtyřdobý, basa tedy „hraje“ na každé liché ťuknutí metronomu (1. a 3.doba v taktu) a tempo cca kolem 90 BPM.

To se týká samozřejmě naučených skladeb – při cvičení bych doporučoval nejdřív se bez metronomu naučit skladbu hrát plynule a pak (mluvíme-li stále o základním banjovém rolu, který má osm not v taktu) nastavit rychlost cca od 50 BPM a hrát na každé ťuknutí (čtvrťová nota ) dvě noty a POSTUPNĚ zrychlovat. Tedy ta zmiňovaná rychlost 100 BPM u Cripple Creeku je taková „zahřívací“. Pro hraní v kapele už bych dal cca 140 BPM.

 Jak dlouho trvá píseň?

Od 1,58 minuty  Yonder Stands Little Maggie (Scruggs); 2,05 Cripple Creek (Scruggs); 2,42 Foggy mountain Breakdown (Scruggs), 2,08 Tenesee Waltz (Bobby Sykes); country běžně 2,1 až 3,1; 5,04 Půlnoční (Václav Neckář).

Řekněme průměr trvání běžných písní je 2,5 minuty. Při tempu 60 BMP t.j 60 čtvrtek/min a 4/4 rytmu je 15 taktů za minutu. Při tempu 120 BMP je 30 taktů za minutu. Na 2,5 minuty potřebujeme 2,5 x 30 = 75 taktů, při tempu 120 BMP.

Běžná 4/4 píseň se skládá z bloků (verze, refrén, sólo) o 8 taktech. Celkem se tedy musí ty bloky otočit  75 taktů: 8 = 9 krát. To je síla! Banjo dostane sólo max jednou, takže na ostatní „hudebníky“ zbude 8 kusů, musí se snažit! Banjo zatím hraje přiznávky, vamping a nebo nic (Scruggs).

Např. Zelenáči: Čekání na vlak (Waiting for a Train). 4/4; tempo 125 RPM; tedy 125:4 = 31,3 taktů/min. Nahrávka má 2,7 minuty, je třeba 2,7 min x 31,3 taktů/min = 84 taktů celkem. A opravdu nahrávka má 84 taktů (4 úvod harmonika, 24 zpěv, 4 jódl, 24 harmonika, 24 zpěv, 4 jódl).

U 2/4 rytmu (dvě čtvrtky na jeden takt) je při tempu 120 BMP (čtvrtek za minutu) třeba 60 taktů/min. Na 2,5 minuty potřebujeme 2,5 x 60 taktů = 150 taktů, to je už nějak moc. Většinou jsou to orchestrálky a proto jsou takové krátké, např. Cripple Creek. Scruggs má v Cripple Creeku napsané banjo na 20 taktů (po 8 šestnáctinách) a pak už je Fiddle. Celá nahrávka trvá 2,06 min, takže stihne 2×60 = t.j 120 taktů, tedy těch zbývajících 100 taktů musí něčím vycpat.

Repertoár na 2 hodinový koncert?

Záleží na moderátorovi jak umí dělat vycpávky. Dejme tomu, že čistého hraní zbude 90 minut, což děleno 2,5 minuty na skladbu dělá 36 skladeb. Experti doporučují repertoár 70 skladeb.